Gynekologická ambulance
MUDr. Lukrécia Tatárová

V ambulanci poskytujeme svým pacientkám veškerou gynekologickou péči, včetně onkologické prevence a ultrazvukového vyšetření.

Gynekologická ambulance

V ambulanci poskytujeme svým pacientkám veškerou gynekologickou péči, včetně poradenství, onkologické prevence a ultrazvukového vyšetření.

Spolupracujeme s pojišťovnami

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
 • Vojenská zdravotní pojišťovna 201
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
 • Odborová zdravotní pojišťovna 207
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211
 • Pojišťovna VZP, a.s. 333

Poskytujeme

 • Preventivní gynekologické vyšetření – kolposkopii a cytologii děložního čípku, vyšetření prsů
 • Diagnostiku a léčbu poševních zánětů (možnost odečtení nativního preparátu na počkání)
 • Vyšetření v prenatální poradně
 • Ultrazvukové vyšetření malé pánve
 • Poradenství v oblasti antikoncepce
 • Péči o ženy v období těhotenství
 • Péči o ženy v menopauze
 

MUDr. Lukrécia Tatárová MBA

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1999. Má atestaci z oboru gynekologie a porodnictví, specializační způsobilost pro gynekologii a porodnictví, diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

V roce 2014 získala titul MBA v oboru Management ve zdravotnictví. Je členem České lékařské komory a České gynekologicko-porodnické společnosti. Pravidelně se zúčastňuje domácích i zahraničních školení a kongresů. Hovoří česky, slovensky a anglicky.

MUDr. Jiří Svárovský

Prakticky celý svůj profesní život (od roku 1972) se věnuje gynekologii a porodnictví. V tomto oboru složil 1. i 2. atestaci.

Po roce 1989 pracoval jako primář gynekologicko porodnického oddělení v Příbrami, jako zástupce přednosty gynekologicko porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, jako primář gynekologického oddělení Ústřední vojenské nemocnice a v posledních letech jako vedoucí operačních sálů na gynekologicko porodnické klinice VFN v Apolinářské u­lici.

 
 

MUDr. Ondřej Sosna, Ph.D.

Působí jako vedoucí lékař na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK U Apolináře v Praze.

MUDr. Andrej Černý

Od roku 2012 působí jako lékař na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK U Apolináře v Praze.

Absolvoval odborné stáže v Dánsku a USA.

Je autorem a spoluautorem odborných publikací na téma perinatologických komplikací.

 

Aktuality


Hygienická opatření

Vážené pacientky,
ordinace zůstává v provozu.
Žádáme Vás, abyste respektovaly preventivní opatření v souvislosti se vzniklou situací.
Vstup do čekárny a ordinace je umožněn pouze objednaným pacientkám. Doprovod pacientek včetně dětí má vstup zakázán.

Pokud jste v posledních týdnech navštívily některou z rizikových oblastí nebo máte příznaky virového onemocnění nebo jste přišly do styku s nakaženou osobou, přeobjednejte se prosím na pozdější termín.

Před vstupem do ordinace si umyjte ruce a použijte desinfekční prostředek umístěný na recepci.

Chráníte tím zdraví své i ošetřujícího personálu.

Děkujeme za pochopení.

Nový ultrazvuk

Vážené pacientky,
naše ordinace je vybavena novým ultrazvukovým přístrojem Samsung Medison HS50.

209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

Vážené pacientky,
naše ordinace se stala smluvním partnerem Zaměstnanecké pojišťovny ŠKODA.

Ceník služeb


Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

 • Konzultace neregistrované pacientky … 500 Kč
 • Použití jednorázových vyšetřovacích pomůcek … 100 Kč
 • Předpis léků pro oddálení menstruace … 200 Kč
 • Ultrazvukové vyšetření na přání registrované pacientky … 350 Kč
 • Ultrazvukové vyšetření na přání neregistrované pacientky … 500 Kč
 • UZ fotografie v těhotenství … 100 Kč
 • Výpis z dokumentace na žádost pacientky … 200 Kč
 • Vystavení potvrzení o zdravotním stavu pro zaměstnavatele … 200 Kč
 • Sepsání žádosti o umělé ukončení těhotenství včetně UZ … 800 Kč
 • Těhotenský test … 100 Kč

Předporodní kurz

 • 6 hodinový … 1500 Kč
 • 2 hodinový … 750 Kč

Kompletní ceník je k nahlédnutí v ordinaci.

Přijímáme platby kartou.

Balíček nadstandardních služeb

 • přístup do internetové recepce
 • použití vyšetřovacího jednorázových vyšetřovacích pomůcek
 • preventivní ultrazvukové vyšetření (1× ročně)
 • zasílání výsledků vyšetření (e-mail)
 • elektronické zasílání receptů na léčbu a hormonální antikoncepci
 • předpis léků na oddálení menstruace
 • vystavení potvrzení o zdravotním stavu pro zaměstnavatele

Cena: 500 Kč/rok

Balíček nadstandardních služeb pro těhotné pacientky

 • přístup do internetové recepce
 • ultrazvukové vyšetření při každé návštěvě
 • ultrazvukové vyšetření s přítomností otce
 • určení pohlaví
 • obrázek UZ vyšetření
 • předporodní konzultace s lékařem

Cena: 1000 Kč