Gynekologická ambulance
MUDr. Lukrécia Tatárová

V ambulanci poskytujeme svým pacientkám veškerou gynekologickou péči, včetně onkologické prevence a ultrazvukového vyšetření.

Gynekologická ambulance

V ambulanci poskytujeme svým pacientkám veškerou gynekologickou péči, včetně poradenství, onkologické prevence a ultrazvukového vyšetření.

Spolupracujeme s pojišťovnami

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
 • Vojenská zdravotní pojišťovna 201
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
 • Odborová zdravotní pojišťovna 207
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211
 • Pojišťovna VZP, a.s. 333

Poskytujeme

 • Preventivní gynekologické vyšetření – kolposkopii a cytologii děložního čípku, vyšetření prsů
 • Diagnostiku a léčbu poševních zánětů (možnost odečtení nativního preparátu na počkání)
 • Vyšetření v prenatální poradně
 • Ultrazvukové vyšetření malé pánve
 • Poradenství v oblasti antikoncepce
 • Péči o ženy v období těhotenství
 • Péči o ženy v menopauze
 

MUDr. Lukrécia Tatárová MBA

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1999. Má atestaci z oboru gynekologie a porodnictví, specializační způsobilost pro gynekologii a porodnictví, diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

V roce 2014 získala titul MBA v oboru Management ve zdravotnictví. Je členem České lékařské komory a České gynekologicko-porodnické společnosti. Pravidelně se zúčastňuje domácích i zahraničních školení a kongresů. Hovoří česky, slovensky a anglicky.

MUDr. Jiří Svárovský

Prakticky celý svůj profesní život (od roku 1972) se věnuje gynekologii a porodnictví. V tomto oboru složil 1. i 2. atestaci.

Po roce 1989 pracoval jako primář gynekologicko porodnického oddělení v Příbrami, jako zástupce přednosty gynekologicko porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, jako primář gynekologického oddělení Ústřední vojenské nemocnice a v posledních letech jako vedoucí operačních sálů na gynekologicko porodnické klinice VFN v Apolinářské u­lici.

 
 

MUDr. Ondřej Sosna, Ph.D.

Působí jako vedoucí lékař na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK U Apolináře v Praze.

MUDr. Andrej Černý

Od roku 2012 působí jako lékař na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK U Apolináře v Praze.

Absolvoval odborné stáže v Dánsku a USA.

Je autorem a spoluautorem odborných publikací na téma perinatologických komplikací.

 

Aktuality


PF 2021

Vážené pacientky,
přejeme Vám klidné prožití Vánoc a pevné zdraví v roce 2021.

Ordinace bude uzavřena od 24. 12. 2020 do 3. 1 . 2021.

Hygienická opatření

Vážené pacientky,
ordinace zůstává v provozu.
Žádáme Vás, abyste respektovaly preventivní opatření v souvislosti se vzniklou situací.
Vstup do čekárny a ordinace je umožněn pouze objednaným pacientkám. Doprovod pacientek včetně dětí má vstup zakázán.

Pokud jste v posledních týdnech navštívily některou z rizikových oblastí nebo máte příznaky virového onemocnění nebo jste přišly do styku s nakaženou osobou, přeobjednejte se prosím na pozdější termín.

Před vstupem do ordinace si umyjte ruce a použijte desinfekční prostředek umístěný na recepci.

Chráníte tím zdraví své i ošetřujícího personálu.

Děkujeme za pochopení.

209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

Vážené pacientky,
naše ordinace se stala smluvním partnerem Zaměstnanecké pojišťovny ŠKODA.

Ceník služeb


Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

 • Konzultace neregistrované pacientky … 500 Kč
 • Použití jednorázových vyšetřovacích pomůcek … 100 Kč
 • Předpis léků pro oddálení menstruace … 200 Kč
 • Ultrazvukové vyšetření na přání registrované pacientky … 350 Kč
 • Ultrazvukové vyšetření na přání neregistrované pacientky … 500 Kč
 • UZ fotografie v těhotenství … 100 Kč
 • Výpis z dokumentace na žádost pacientky … 200 Kč
 • Vystavení potvrzení o zdravotním stavu pro zaměstnavatele … 200 Kč
 • Sepsání žádosti o umělé ukončení těhotenství včetně UZ … 800 Kč
 • Těhotenský test … 100 Kč

Předporodní kurz

 • 6 hodinový … 1500 Kč
 • 2 hodinový … 750 Kč

Kompletní ceník je k nahlédnutí v ordinaci.

Přijímáme platby kartou.

Balíček nadstandardních služeb

 • přístup do internetové recepce
 • použití vyšetřovacího jednorázových vyšetřovacích pomůcek
 • preventivní ultrazvukové vyšetření (1× ročně)
 • zasílání výsledků vyšetření (e-mail)
 • elektronické zasílání receptů na léčbu a hormonální antikoncepci
 • předpis léků na oddálení menstruace
 • vystavení potvrzení o zdravotním stavu pro zaměstnavatele

Cena: 500 Kč/rok

Balíček nadstandardních služeb pro těhotné pacientky

 • přístup do internetové recepce
 • ultrazvukové vyšetření při každé návštěvě
 • ultrazvukové vyšetření s přítomností otce
 • určení pohlaví
 • obrázek UZ vyšetření
 • předporodní konzultace s lékařem

Cena: 1000 Kč